Følgende partier/lister stiller forslag (klikk på parti/liste for å se hele listen)

Parti/liste
Bygdalista i Gausdal
Det norske Arbeiderparti
Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Senterpartiet
Venstre

I henhold til Valglovens §3-4 kan kandidater som står på listen kreve fritak. Alle kandidater vil motta informasjon om dette og fristen for å søke fritak er 30.april.

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

(2) Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Den som har fritaksgrunn, men som unnlater å påberope seg retten til fritak fra å stå på liste, kan ikke påberope seg dette forhold som fritaksgrunn etter å ha blitt valgt.

Valgdager i Gausdal er søndag 13. og mandag 14.september