Foreløpig er ingen lister godkjent - dette gjøres av Valgstyret i egen sak som er planlagt å bli behandlet i god tid før fristen 1. juni.

Nå skal listene kvalitetssikres. Vi må være sikre på at listene er korrekt utfylt, inneholder riktig og nødvendig dokumentasjon og ikke minst at de som står oppført på listen er klar over at de stiller til valg. 

Listeforslagene er:

Arbeiderpartiet
Bygdalista i Gausdal
Miljøpartiet De Grønne
Senterpartiet
Tverrpolitisk liste Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre

Har du spørsmål til listene kan du kontakte valgansvarlig Randi Solberg Kristiansen, tlf.: 995 14 963 epost: Randi.Solberg.Kristiansen@gausdal.kommune.no