Statistisk sentralbyrå (SSB) slapp 15.05 statistikken for utviklingen i folketallet i Norge første kvartal av 2013. For Gausdal del viser statistikken at det ble en liten oppgang i antall gausdøler.

Gausdal kommune gikk inn i det nye året med 6.141 hoder. I løpet av første kvartal i år ble det født 10 personer, mens 18 gikk bort. Dette ga et negativt fødselsoverskudd på 8 personer. Samtidig flyttet 11 personer til Gausdal. Ved inngangen til 2. kvartal av 2013 teller vi med dette 6.144 innbyggere.

For de statistikkinteresserte er det bare å besøke SSBs nettsider med tabeller for folketallsutviklingen