Hva kan logopeden hjelpe meg med?

En logoped kan hjelpe deg hvis du har problemer med å kommunisere, enten du er født med det eller har fått vanskene på grunn av sykdom, skader eller ulykker, for eksempel hjerneslag eller hodeskader. Logopeden kan hjelpe deg med å finne ut hvordan du kan bedre vanskene dine eller forebygge at det blir verre.