Helse og omsorg:

Vi anbefaler minst mulig besøk ved sykehjemmene de nærmeste ukene. Besøk må avtales på forhånd og besøket er begrenset til 1-2 faste personer eller en fast husstand. Det gjøres unntak for personer i livets sluttfase.

Dagsenterene, Aktivitetsenteret og Gjenbruket har redusert tilbud.

Dagtilbudet ved Kjellerstua er stengt.

Vi anbefaler at besøk til omsorgsboliger, bofellesskap og tilrettelagte boliger reduseres mest mulig. Her følger vi myndighetens anbefaling om at aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand.

Skole:

Gausdal ungdomsskole går over i rødt nivå. Det betyr en skolehverdag hvor vi kombinerer hjemmeundervisning med ordinær skole. Det er mulig å kjøre og hente egne barn på skolen, men bussene vil gå som vanlig. Kommuneoverlegen anbefaler munnbind på skolebussen for ungdomsskoleelever når elever ikke kan holde 1 meter avstand til andre reisende utenfor egen kohort.

Kultur:

Kulturskolen blir stengt fram til 18.januar.  Det legges til rette for digital undervisning eller andre typer oppgaver som sendes digitalt.

Ungdomsklubben, Åpen hall, Bygdekinoen og  Frivilligsentralen er stengt. Småjobbsentralen anbefales å ha kun utendørs arbeid.

Idrettshallene, kulturhuset og gymnastikksaler ved skolene:

All utleie og innendørs aktivitet stenges. 

Utendørs idrettsaktivitet kan gjennomføres når avstandsreglene overholdes.

Generelt:

Dette er en felles dugnad. Vil holder oss mest mulig for oss selv, bruker telefonen, går tur og holder avstand når vi er sammen med andre. Klarer vi dette i to uker så håper vi at smitten er under kontroll.

Les mer om de nasjonale tiltakene her.