Hensikten med prosjektet har vært å identifisere hvilke kommuner som blir sett på som gode i bruken av sosiale medier innenfor tre områder: innbyggerdialog, omdømme, samt krise- og beredskapsarbeid.

Gausdal kommune brukte Facebook aktivt i forbindelse med flommen i mai og fikk gjennom dette en stor økning i antall "likes". Facebook er en informasjonskanal som mange gausdøler, i alle aldre, er brukere av - og ikke minst også utflytta gausdøler. For kommunen er dette er supplement til andre informasjonskanaler, men det gleder oss å se at målretta arbeid gir resultater.

Les bakgrunnsartikkelen på ks.no: FoU om sosiale medier. Hvordan lykkes?