Rundt 20 personer fra hele regionen møtte fram. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp mot gården, livet og arbeidet der.

Anne Helene Toft fra Inn på tunet Oppland orienterte om hva om må til for å starte opp med et slik tilbud. Hun fortalte om Matmerks godkjenningsordning for tilbydere og hva tilbydernettverket jobber med og kan hjelpe sine medlemmer med. Hun fortalte også om hva markedet etterspør  gjennom hvilke grupper det satses spesielt på i samfunnet i dag.

Karen Saksum fra landbrukskontoret orienterte om bygdeutviklingsmidlene som det kan søkes støtte fra til etablering av ny virksomhet på garden.

Nettverket for IPT-tilbydere i Oppland fikk nye medlemmer etter møtet.