Eldredagen markeres årlig i hele landet. I Gausdal markeres dagen torsdag 27. september. Det legges vekt på det sosiale og det tilbys skyss for de som trenger det. Skyssordningen organiseres gjennom Frivilligsentralen og er gratis. Ta kontakt på telefon 913 79 059 senest 24. september. 

Frivilligsentralen har, i samarbeid med LIONS Kvitsymra åpen cafe samme dag. Der er det mulighet for å kjøpe seg enkel middag, kaffe og kake til kr. 65,- fra kl 15.30.

Velkommen!