Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Matombringing

Middag til hjemmeboende som bor hjemme og har problemer med å få laget middag til seg selv, kan få maten tilkjørt. Middagen leveres 1 gang pr uke. Den er vakuumert og kald ved levering og må varmes opp i kjele eller mikrobølgeovn.

Generelt om tjenesten

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme

Pris for tjenesten

Kommunale avgifter og gebyrer

Partnere

Frivilligsentralen

aaa

Lover og forskrifter

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Middagen må bestilles innen torsdag en uke før den leveres ut. Den som har avtale om matombringing har ansvar for å avbestille innen torsdag, en uke før maten leveres. Mat som ikke er avbestilt innen fristen må det betales for

Skjema

Helse og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Tildelingskontoret behandler søknader fortløpende. Utkjøring av matombringing skjer pr.i dag på torsdager, slik at det vil kunne gå noen dager før oppstart av tjenesten.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingskontoret
Telefon:61 22 44 00/414 69 233
Epost:tildelingskontoret@gausdal.kommune.no
Postadresse:2651 Østre Gausdal
Besøksadresse:Vestringsvegen 8

Ansvarlig enhet

Avdeling:Tildelingskontoret
Telefon:61 22 44 00/414 69 233
Epost:tildelingskontoret@gausdal.kommune.no
Postadresse:2651 Østre Gausdal
Besøksadresse:Vestringsvegen 8

Andre opplysninger

 

 

 

Oppdatert:2018-11-16 09:25
Gyldig til2022-05-25