Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-22 er grunneiere og andre varslet og vedtaket.

Dokumentene er også tilgjenglig på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Fristen for klage er etter forvaltningsloven § 29 satt til 12.03.2018.

Etter klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle klager på vedtaket. Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.