Planutvalget vedtok i møte 12.02.2021 sak 15/21 mindre endring for Kjoslia 3 på Austlid. Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12.

Dokumenter:

Saksframlegg 

Plankart

Saksprotokoll

Saksdokumenter
Plankart slik det ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll er også tilgjengelig på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Eventuelle klager

Frist for å klage på vedtaket er satt til 12.mars 2021. Klagen, som må være begrunnet, sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no