Saksdokumenter

 

Plankart
Situasjonskart
Illustrasjonsplan
Overvannsplan
Planutvalgets vedtak
Utredningsnotat flom

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Eventuelle klager

Frist for å klage på vedtaket er satt til12.03.2021. Klagen, som må være begrunnet, sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no