Det meråpent bibliotek er en selvbetjeningsløsning utenom den betjente åpningstiden. Tilbudet gjelder på Gausdal folkebibliotek for alle over 16 år. Hvis du vil ha adgang ta kontakt med oss. Du må ha et gyldig nasjonalt lånekort og signere en avtale for bruk av det meråpne biblioteket.

Åpningstiden for det meråpent bibliotek er alle dager fra 07.00-22.00 (helgedagene inkludert) utenom bibliotekets ordinære åpningstid.