Helsestasjonen har i en periode hatt tilbud om gratis vaksinering mot meslinger for kommunens innbyggere født i tidsrommet f.o.m. 1960 t.o.m 1969. Tilbudet om vaksine står fremdeles åpent noen uker, men helsestasjonen har nå satt 16.mai som siste dato for bestilling av timer.

Bestilling av time: Kontakt Eva Løype på tlf 908 85 651, eller kontakt Gausdal kommunes servicetorg , tlf 61 22 44 00.