Hvem kan søke?

Det er i utgangspunktet den som trenger helsetjenester som skal søke om dette. Det er ikke uvanlig at en søknad om tjenester kommer fra en annen enn den som har behov for tjenesten. Hvis der er behov for at du søker på vegne av en annen, så trenger du en skriftlig fullmakt fra den det gjelder.
Selv om pasienten er representert av verge eller pårørende med fullmakt, så skal vi tilstrebe at pasienten selv får medvirke til utarbeidelsen av sitt tjenestetilbud.

Må jeg søke skriftlig?

Det er ikke noe krav til at en søknad må være skriftlig. Vi ønsker at du allikevel søker skriftlig hvis det gjelder store tiltak som eks. langtidsplass på sykehjem. Vi kan også hjelpe deg med å finne fram til hva du har behov for, Vi kan hjelpe deg med søknaden eller ta den imot muntlig.

Må jeg søke om økt hjemmesykepleie?

Nei, du trenger ikke å søke om økt hjemmesykepleie. Dersom behovet ditt endrer seg, så vil hjemmesykepleien i samarbeid med deg endre og tilpasse tjenesten. Det skrives en endringsjournal som til oss på tildelingskontoret fra hjemmesykepleien i etterkant. Vedtaket ditt vil så bli revurdert og du vil motta nytt vedtak.

Kan alle få hjelp av hjemmesykepleien?

Alle som har behov for helsehjelp i hjemmet vil få det. Dersom du har mulighet for å komme deg til egen fastlege, så skal eks. sårstell, injeksjoner, blodprøver osv., utføres hos fastlegen din. Det vil hele tiden være en individuell vurdering av hvor du skal få dine tjenester utført.

Kan jeg bytte dag for besøk fra hjemmehjelpen?

Det er ingen automatikk i at du kan få bytte dag. Hvis du har behov for å bytte dag, så må det avtales i god tid, for hver enkelt tilfelle, med kontorpersonalet ved hhv. Follebutunet og Forsettunet.

Hva koster det å låne hjelpemidler?

Det er gratis å låne hjelpemidler.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg bekymrer meg for hverdagen til noen?

Hvis du er bekymret for noen, så bør du ta opp bekymringen din direkte med den det gjelder. Vi har plikt til å journalføre det du forteller oss. Hvis det er en person som har tjenester fra tidligere, så vil dette bli ført i journalen til den enkelte. Vi har taushetsplikt, så vi kan ikke dele noen informasjon med deg om den det gjelder, uten et samtykke fra vedkommende. Hvis det er stor grunn bekymring, så kan du spørre den det gjelder om vi/tildelingskontoret kan få komme på besøk og fortelle om hvilke tjenester han/hun kan ha rett til å få.

Tannhelse/tannlege og eldre.

Hvis du har hjemmesykepleie så kan du ha rett til gratis tannbehandling hos offentlig tannklinikk, eks. Tannklinikken i Gausdal. Hvis du ønsker å bruke et privat tannlegesenter/tannlage, så må du selv betale behandlingen.

Du kan lese mer om ordningen og prioriteringer på helsedirektoratet sine nettsider.

Kan jeg få påfyll på TT-kortet mitt?

Gausdal kommune får tildelt TT-midler fra Oppland fylkeskommune hvert år. Midlene blir fordelt til de som har fått innvilget TT-kort. Vi fordeler alltid det som er av midler etter behovet til den enkelte søker. Vi kan fylle på kortet ditt, hvis det er igjen midler.
Du kan selv sjekke saldoen på kortet ditt ved å taste inn brukernummeret ditt her:
Du kan også ringe direkte til Rogaland Taxi på tlf. 51909000 hvis du har spørsmål om ordningen.
Du må beregne at du skal betale for noe transport sjøl, men alle som har TT-kort kan bruke Opplandstrafikk sitt ordinære rutetilbud (buss) gratis. Dette gjelder ikke bestillingsruter og ekspressruter.

Hva koster de ulike tjenestene?

Prisene på de ulike tjenestene blir oppdatert hvert år. Du finner prisene her:

Det kan variere hvordan de enkelte prisene er beregnet og hva det inkluderer.

Eksempler:

- Trygghetsalarm: prisen inkluderer oppkobling, service og vedlikehold.
- Hjemmehjelp/praktisk bistand: Prisen regnes ut etter husstandens totale inntekt.
- Hjemmesykepleie: er gratis.
- Langtidsopphold: Prisen for langtidsopphold regnes ut etter inntekten din. Du betaler 85% av ordinær inntekt, samt 75% av renter. Formue holdes utenom dette.
- Korttidsopphold: Det er en egenandel pr. døgn for oppholdet.
- Avlastningsopphold er gratis.
- Kommunale boliger: Pris avhenger av størrelse på boligen.