Besøket er en samtale som fokuserer på det som er viktig i livet ditt akkurat nå. Vi skal ikke inspisere hjemmet ditt og du trenger ikke å ha spesielle problemer i hverdagen for å ha glede av besøket.

Temaene som ofte tas opp er:

• Trygghet og sikkerhet i egen bolig
• Utfordringer i hverdagen
• Kontakt med andre/ sosialt nettverk
• Hva er viktig for din helse og trivsel?
 
Tilbudet gjelder alle som bor hjemme og som ikke har faste kommunale helsetjenester.
Under hjemmebesøket får du opplysninger om muligheter og aktiviteter for eldre i Gausdal kommune.
Besøket varer ca. 1 time. Det er frivillig å motta besøket. Tilbudet er gratis. Vi har taushetsplikt.

LES MER FOR MER INFORMASJON