Målgruppe:
Personer som har, eller har hatt kreft og som ønsker å komme i bedre form. Har du pårørende som ønsker å være med er de også velkomne.

Tid og sted:
Kurset vil foregå på Frisklivssentralen på Jorekstad, mandager over 9 uker. Kurset har en treningsdel og en temadel.

PROGRAM HØST 2023
Kursstart: 25. september kl 12-14.

Temadel: 12.00-12.50

Pause: 12.50-13.00

Fysisk aktivitet: 13.00-14.00


Temaer:

  • Presentasjon og fysisk aktivitet etter kreftsykdom
  • Mestring og livskvalitet i hverdagen
  • Kosthold – hvordan leve sunt og godt
  • Hvordan akseptere livet slik det er blitt
  • Fatigue
  • Selvbilde, kropp og seksualitet
  • Sosionom
  • NAV
  • Veien videre

Trening:
Treningen vil foregå i gruppe inne og ute, og vil være tilpasset målgruppa. Treningen vil bli ledet av fysioterapeut og aktiv-instruktør. Det vil være fokus på styrke, utholdenhet og bevegelighet. Deltakerne må kunne gå og gjennomføre trening uten støtte. Avklar deltakelse på trening med din lege på forhånd. 

Påmelding og informasjon:
Anne Myhrsveen Steine for deltakere fra Lillehammer
Telefon 469 23 729
anne.myhrsveen.steine@lillehammer.kommune.no

Marie Myklebø for deltakere fra Gausdal
Telefon 953 66 242
marie.myklebo@gausdal.kommune.no

Marit Linnerud for deltakere fra Øyer
Telefon 469 41 850
marit.linnerud@oyer.kommune.no

Påmelding fortløpende
Pris: 300 kroner per deltaker