I forbindelse med utbygging av Fjerdum skole bygger Gausdal kommune et nærmiljøanlegg i tilknytning til skolen. Anlegget bygges ut i samarbeid med lokale idrettslag og frivillige organisasjoner, og vil blant annet bestå av et aktivitetsanlegg i skolegården med forskjellige lekeapparater og ballbaner for ulike ballaktiviteter. Det lokale skilaget vil etablere et skileikanlegg som skal være åpent og tilgjengelig for alle.

I tillegg er det avsatt et urørt område som kalles jungelen, området består av trær og ulent terreng. Dette området har vært et svært poplært lekeområde tidligere, og FAU ved skolen har tatt utfordringen til å utforme dette. Barna drømmer om at i jungelen kan det foregå hyttebygging, være hinderløype, tarzanhuske, klatrenett, hule, taubane, pil og bue, gapahuk og grillområde. Det er dette arbeidet pengene skal brukes til.

Representanter for elevene, FAU og Gausdal kommune har i dag mottatt gaven. En stor takk Sparebankstiftelsen DNB.

Logo sparebankstiftelsen