Øvelsen er kalt Cold Response og har vært planlagt og informert om lenge før situasjonen i Ukraina. Det er derfor viktig å vite at denne øvelsen ikke har noen sammenheng med det som skjer der.

Se informasjon om øvelsen på Forsvarets sider

I forbindelse med øvelsen er det viktig å betrygge barn og unge. Snakk med dem om at dette ikke er krigen, men faste øvelser som er planlagt i lang tid. Fortell at disse soldatene er på trening og at de er vennlige.

Trafikanter i Innlandet vil den neste måneden kunne oppleve militær trafikk på veiene. Vær derfor ekstra oppmerksom i trafikken.

Information in English

This March and April, soldiers from NATO and partner nations will come to Norway and the areas around Jørstadmoen in Lillehammer to participate in the military exercise called Cold Response.

Because of this, you may see soldiers and military traffic on some roads. This is a long planned exercise. It has no links to the situation in Ukraine.

On this site you also find an info poster about Cold Response in Ukrainian, if you need to inform Ukrainian refugees in Norway about the exercise.