Minimumsintervallet mellom to fra BioNTech/Pfizer - vaksiner er 3 uker. Foreløpig har Gausdal kommune bare vaksinert med BioNTech/Pfizer, hvor intervallet har vært på 21 dager eller mer. Ved kombinasjon av Pfizer og Moderna -vaksiner anbefaler FHI et minimumsintervall på 4 uker mellom dosene.  Siden Gausdal kommune nå vaksinerer på flere ukedager er det tryggest å øke intervallet til 5 uker for alle. Dette for å sikre oss at ingen får vaksinedose 2 for tidlig.
 
Likeverdige vaksiner
Koronavaksinene fra Pfizer og Moderna er likeverdige og det går helt fint å kombinere de to vaksinene til første og andre dose. Vaksinene er utviklet etter samme metode og er svært gode vaksiner i forhold til både effekt og sikkerhet.
 

Kom på Drop-in!
For at vi nå skal få vaksinert flest mulig raskest mulig, ønsker vi ønsker vi at alle i gruppe 8,9 og 10 kommer inn på drop-in onsdag 25. og torsdag 26. august.

Hvem er i gruppe 8, 9 og 10?:
Gruppe 8 (55-64 år)
Gruppe 9 (45-54 år)
Gruppe 10 (18-24 og 40-44 år)

Allerede reservert time?
Hvis du allerede har reservert time senere, se bort i fra den og kom på drop-in!

Når skjer det?
Onsdag 25 august kl 15.45-20.00
Torsdag 25.august kl 08.30-14.00 og 16.00-20.00

Hvor?
Gausdal kulturhus

Har du Antonia Karper som fastlege, så tar hun selv kontakt med deg og kaller inn til tidligere time.