Kommunen har mottatt bekymringsmeldinger om misfarget vann i Forset. Det er sansyling at dette har sammenheng med slukkningsarbeidet ved brannen på Veisten sist fredag og vi har ingen indikasjoner på at dette vil ha helsemessige konsekvenser. Vi anbefaler likevel at det tappes rikelig kaldt vann og at vannet kokes før det drikkes fram til analyseresultatet foreligger. Anbefalingen gjelder fram til ny beskjed blir gitt.