Stortinget har gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV, vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022. Kunnskapsdepartementet har i oppdragsbrev 2022-015 bedt Utdanningsdirektoratet om å utarbeide utkast til, og sende på høring, forskrift om en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Det fremgår av oppdragsbrevet at forskriften skal gi kommunene stor frihet til å utforme ordningen i tråd med lokal praksis for SFO for øvrig.

Høringsfristen er 29.04.22. Høringen er åpen for alle, og alle som ønsker det kan uttale seg.

Klikk her for høring moderasjonsordning sfo