Du kan lese forskriftsbestemmelsene her.

Det skal innføres to moderasjonsordninger som skal gjelde for kommunale og private SFO-tilbud som kommunen benytter. Moderasjonsordningene skal ikke gjelde SFO-tilbud på friskoler.

Den ene ordningen er inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at foreldrebetalingen for et tilbud på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

Den andre ordningen som innføres er gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn.

Foresatte i gausdalsskolen vil få nærmere informasjon om søkeprosessen og ordningen når skoleåret starter til høsten. Korrekt fakturering ihht ordningene vil skje fra september måned. De som betaler for mye for sin SFO-plass i august, vil få dette tilbakebetalt på sin september-faktura.