Orientering fra fylkesmannen i Innlandet om Robek, fylkesmannens rolle og samhandling mellom kommunen og fylkesmannen i denne perioden. UTGÅR

Orientering om bygging av ny brannstasjon på Lillehammer – fremdrift og konsekvenser. Kommunedirektør og økonomisjef fra Lillehammer kommune deltar. UTGÅR

Det vil istedet bli gitt en orientering om korona og status.

Presentasjon Ole Edgar Sveen
Presentasjon Cathrine Furu

Dokumentene til møtet kan leses her.

WEB-overføring.