På grunn av koronasituasjonen gjennomføres møtet elektronisk, via teams. Møtet overføres direkte via våre nettsider. Sakslisten finner du her.