Kommunestyrets medlemmer starter med befaring kl. 18.00, det betyr at web-overføringen først starter kl. 19.30.

Sakslisten til møtet kan leses her.