I Gausdal, og mange andre kommuner, er det - og blir det - stadig flere eldre og færre yngre. På den ene siden vil dette gi kommunen store utfordringer. På den annen side vil denne gruppen blir en stadig større og mer kjøpesterk gruppe som ønsker å bo i attraktive, levende nabolag, for å leve aktive og gode liv hjemme så lenge som mulig. De representerer en mulighet for både kommunen, lokalsamfunnet og næringslivet.

Meld deg på møtet torsdag 1. juni kl 13.00-14.30 her