Gausdal kommune inviterer derfor til drøftingsmøte:

Sted:  Kommunestyresalen, kommunehuset på Segalstad Bru
Dato:  Lørdag 6. oktober 2018
Kl.:     12.00 – 14.00

Mange av hytteforeningenes styreledere og styremedlemmer holder til daglig til utenfor Gausdal. Vi har derfor valgt å holde møte på en lørdag slik at flest mulig skal kunne ha anledning til å delta.

Vi ønsker oss til møtet at dere har tenkt litt gjennom:

  • Hva slags type saker dere ønsker at et Råd for fritidsboligeiere skal kunne drøfte/behandle
  • Hvordan dere ønsker at et Råd for fritidsboligeiere skal organiseres
  • Hvor hyppig det er ønskelig at man treffes

Det vil bli servert lunsj under møtet og av hensyn til serveringen, har vi behov for å vite hvor mange som stiller fra styret i den enkelte hytte- og fritidsboligforeningen.

Vi ber om at påmeldingen så raskt som mulig, sendes på epost til dhv@vekst.lillehammer.no

Vi har da behov for følgende opplysninger:

  • Hvilken hytteforening påmeldingen gjelder
  • Hvor mange fra styret som stiller på møtet

Da håper jeg riktig mange har anledning til å delta for å drøfte hvordan vi best mulig kan rigge møteplassen for dialogen mellom hytteforeningene og Gausdal kommune fremover.

Praktiske spørsmål vedrørende møtet kan rettes til:

Dag Høiholt-Vågsnes, assisterende næringssjef, 909 10 644 / dhv@vekst.lillehammer.no