Møtestart: kl. 18.00
Møtested: Biblioteket på Gausdal Arena

Saksliste:

Sak 1 Nytt fra Aulstad ved Adm.dir Jostein Skurdal og Bente Molvik
Sak 2 Orientering om kommunestyrets vedtak – endringer i kulturmidler, nedleggelse av idrettskonsulent, fond m.m.
Sak 3 Tilskuddsportalen – presentasjon og invitasjon til kurs.
Sak 4 Mekkeverksted i Gausdal – oppfølging av kommunestyrets vedtak.
Sak 5 Frivilligbanken og store arrangement v/Torgeir Fenstad
Sak 6 Sommeraktivitet for barn og unge v/Karin Bjørnødegaard
Sak 7 Hva skjer? Gjensidig informasjon
Sak 8 Eventuelt

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kultur- og informasjonsrådgiver Kjellfrid Flækken epost: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no, tlf.: 48043226