Møtestart: kl. 18.00
Møtested: Kommunestyresalen, Segalstad Bru

Saksliste:

Sak 1 Gjennomgang/opplæring i bruk av Tilskuddsportalen v/Frode Iversen, Scan4news
Sak 2 Friluftlivets år v/Marit Lang-Ree Finstad
Sak 3 Arrangmentkalender og arrangementsstøtte v/Kjellfrid B. Flækken
Sak 4 Frigjøringsjubileet 2015 v/Kjellfrid B. Flækken
Sak 5 Frivilligbanken og store arrangement v/Torgeir Fenstad
Sak 6 Hva skjer? Gjensidig informasjon
Sak 7 Eventuelt

Enkel servering. Vel møtt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kultur- og informasjonsrådgiver Kjellfrid Flækken epost: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no, tlf.: 48043226