Møtestart: kl. 19.00
Møtested: Biblioteket, Gausdal Arena

Agenda

  • Nytt fra kulturfronten i Gausdal kommune
  • Ny leder ved Frivilligsentralen - presentasjon
  • Siste nytt fra Aulestad – samarbeid med lag og organisasjoner
  • Bosetting av flyktninger – hva kan vi gjøre sammen?
  • UtstyrsArena’n
  • Nye Skei Skiarena
  • Turstier i Follebu
  • Eventuelt

Enkel servering. Vel møtt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kultur- og informasjonsrådgiver Kjellfrid Flækken epost: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no.