Møtestart: kl. 18.30
Møtested: Biblioteket, Gausdal Arena

Agenda

  • Nytt fra kulturfronten i Gausdal kommune
  • Informasjon om spillemidler
  • Orientering om fond
  • Oppfrisking av tilskuddsportalen
  • Orientering om natteravnprosjektet i Gausdal
  • Orientering om uteområde/ny skole/barnehage
  • Bosetting av flyktninger - hva trengs i godt inkluderingsarbeid
  • Eventuelt

Enkel servering. Vel møtt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til biblioteksjef Arne Juel Vangen tlf.: 91 38 04 75 arne.juel.vangen@gausdal.kommune.no