Møtestart: kl. 18.00
Møtested: Biblioteket, Gausdal Arena

Agenda

Orientering om kulturenheten i Gausdal kommune
Orientering om Kulturnett v/ ansvarlig redaktør Tone Kolaas, Oppland fylkeskommune
Oppfriskning/gjennomgang av Tilskuddsportalen v/ Jørn Lundberg, Scan4news AS
Orientering om Friksens stiftelse v/ Kjellfrid Flækken
Anledning til spørsmål, innspill og orienteringer

Enkel servering. Vel møtt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturenheten v/ Edel Klaape-Aasdal, tlf: 922 27 970, edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no