Møtestart: kl. 19.00
Møtested: Biblioteket, Gausdal Arena

Tilbakemeldingene på forespørsel (sendt ut på e-post) om det er ønskelig med årlig møte mellom kommune og lag/foreninger, fikk vi inn en del svar. Det er litt ulike synspunkter på om det er nyttig og hva temaene eventuelt skal være. Ut ifra svarene så velger vi å invitere til et møte, med en agenda som inneholder en del av ønskene om kom frem. I tillegg settes det av tid til å ta opp og drøfte andre saker, som det eventuelt er behov for. Har dere saker dere vet om på forhånd, så meld de gjerne inn i forkant av møtet.
 
Tema på møtet:
- Informasjon og drøfting om Åpen hall
- Informasjon om spillemidler
- Informasjon om Tilskuddsportalen
- Informasjon om støtteordninger og arrangementsstøtte
- Arrangementer og kulturnett Oppland
- Inkludering og frivillighet - innledning v/ Randi Hoff, Friskis og Svettis
Felles refleksjon.
-  Erfaringsdeling og eventuelt

Det vil bli kunstnerisk innslag fra elever i kulturskolen.

Vel møtt!

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturenheten v/ Edel Klaape-Aasdal, tlf: 922 27 970, edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no