Torsdag 16.januar kl. 11 - 13 er oppstartsdag, møtene vil deretter være hver torsdag til samme tid. Møteplassen er lokalene til Frivilligsentralen som ligger i Gausdal Arena.

Formålet er å skape en møteplass for deg som lever med en kreftssykdom i Gausdal. Dette skal være et sted der du kan møte andre i samme situasjon med faglig påfyll og sosial samvær.

Kontaktpersoner:

Leder for Frivilligsentralen Karin Bjørnødegaard og kreftkoordinator Marie Fonstad.