Møteplassen for kreftberørte er et lavterskeltilbud for dem som er berørt av kreftsykdom i Gausdal. Velkommen til den som er berørt av kreft – et sted der de møter andre i samme situasjon. 

Kreftkoordinator er tilstede, enkel servering, kaffe og samvær. Velkommen!
Møteplassen finner sted torsdager ulik uke mellom kl 11.00. og 13.00. Vi følger gjeldene smitteregler. Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme.

Møt opp på Frivilligsentralen på Gausdal Arena.