Møteplassen for kreftberørte er et lavterkskeltilbud for dem som er berørt av kreft - et sted der de møter andre i samme situasjon.

Kreftkoordinator er til stede, enkel servering, kaffe og samvær. Møteplassen finner sted torsdager ulik uke mellom kl 11.00 og 13.00. Vi følger gjeldende smitteregler. Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme.