Du vil finne saksdokumentene til AMU og formannskapet som et samla dokument og vedleggene knyttet til hver enkelt sak:

AMU
Saksdokumenter
Vedlegg

 

Formannskapet
Saksdokumenter sak 61/18 - sak 66/18

Sak 67/ 18 Eidsiva energi AS. Innfrielse av ansvarlig låm - konvertering av egenkapital.
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

Sak 68/18 Nasjonal ramme for vindkraft - høring.


VEDLEGG TIL sak 61/18 - sak 66/18.

Vedlegg sak 61/18
Næringsplan
Presentasjon

Vedlegg sak 62/18
Vedlegg sak 63/18
Vedlegg sak 64/18

Vedlegg sak 65/18
Evaluering
Forslag til prosess