Dagsro, dagsenter for hjemmeboende personer med demens, har lenge ønsket seg en gapahuk (grillhytte) i forbindelse med sansehagen. Sansehagen kan i hovedsak brukes om sommeren, så om vinteren kan det være vanskelig å få til uteaktiviteter. En slik gapahuk vil kunne føre til økt uteaktivitet til alle årstider og i alt salgs vær, både for pasientene på Forsettunet og hjemmeboende som er på dagsenteret.

Vi har en aktiv demensforening i Gausdal, og de har vært pådrivere for å få anskaffet en gapahuk, men den økonomiske situasjonen i kommunen har gjort det vanskelig. I denne Koronatiden har vi sett at det er et spesielt behov for et uterom der pasienter og pårørende kan møtes. Uteaktivitet med et ildsted med mulighet for grilling og kaffekoking, kan bidra til et godt erindringsarbeid, samtidig som det stimulerer til fysisk aktivitet.

Staten har en egen tilskuddsordning i forbindelse med pandemien, «Tiltakspakke for sårbare eldre 2020», og etter søknad har Fylkesmannen innvilget 190 tusen til Gausdal kommune. For de midlene kan vi bygge en gapahuk med plass til flere personer samtidig, også nå når det skal være en viss avstand mellom folk. En gapahuk skal ha en stor åpning med utsikt utover mot Forsetlia og Auggedalen, samtidig som det skal være mulig å lukke døra for å holde det varmen.