Plantekasse_800.png
De ivrige gartnere. Fra venstre Oline Øygarden, Kirsten Mathisen, Liv Jensen og Erling Jevne. Bak står Louise Gjør
 
Statsforvalteren i Innlandet ønsker gjennom sitt arbeid med Inspirasjonskorpset å gi noe tilbake til kommunene som en takk for god innsats og godt samarbeid gjennom koronapandemien. Dette gjør de gjennom å levere ut gratis plantebrett til alle sykehjem i Innlandet. Siste kommune ut var Gausdal. «Vi ønsker å spre livsgnist, planteglede og matglede som et symbol på håp om at vi nærmer oss mer normale tider. I tillegg ønsker vi å inspirere til dyrking av egenprodusert kortreiste grønnsaker for økt matproduksjon» 

sier Louise Gjør og Erling Jevne på vegne av Inspirasjonskorpset.
 
Plantekasse_800.2.png

Brettet består av 24 planter, en plante-duk og litt gjødsel. Det følger med en «bruksanvisning» med informasjon om plantene, og hva som er lurt å gjøre underveis. Tiltaket gjøres i samarbeid med grøntprodusent Louise Gjør, som også er medlem av Matgledekorps og Inspirasjonskorps. Inspirasjonen fikk de gjennom vårt samarbeid med Innlandet Bondelag, Norgro og Louise Gjør, som har levert ut plantebrett til alle 380 barnehagene i Innlandet. Og nå får de eldre samme mulighet til å dyrke sine egne grønnsaker! 
 
Plantekasse_800.V3.png

Kort om Inspirasjonskorpset
Inspirasjonskorpset er et mykt beredskapstiltak hvor Statsforvalteren henvender seg direkte til eldre og til ansatte og frivillige i kommunene. Dette for å gi inspirasjon og faglig påfyll slik at kommunen kan gi et enda bedre tjenestetilbud til sine innbyggere innen følgende temaer: Matglede, kultur, fysisk aktivitet og relasjoner. 
Med seg på laget har de Erling Jevne, Torbjørn Løkken, Ine Wigernæs, Charlotte Mohn Gaustad, Irene Hanssen, Morten Midtlien og Louise Gjør. 

Statsforvalteren er også stolte over å ha med mange viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet; kommunene, fylkeskommunen, Røde Kors, Den norske kirke, Eldrerådet, Inn på tunet, KS, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, Sykehuset Innlandet v/Sam-aks og nå Innlandet Bondelag.