Slik får du tilgang
Du må være registrert bruker og ha gyldig lånekort. Ta kontakt med personalet dersom du ønsker å registrere deg. Du får tilgang ved å lese av kortet i kortleseren og taste en pinkode ved inngangsdøren til biblioteket. Av hensyn til din egen sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr er det kameraoveråkning i biblioteket. Det MerÅpne biblioteket stenger kl. 22.00.

Selvbetjening
Du kan låne og levere inn bøker, lydbøker, filmer, lese aviser og tidskrifter og benytte PC-ene. Utskrift kan benyttes mot kontaktbetaling med mynt. Bestilt materiale kan hentes etter avtale.

Lån og innlevering
Det er en selvbetjeningsautomat i lokalet. Denne kan benyttes til lån og innleveringer. Alarmen utløses dersin du forlater lokalet uten å ha registrert dine lån først.

Vårt felles bibliotek
MerÅent bibliotek bygger på et tillitsforhold mellom bruker og bibliotek. Biblioteket er mitt og ditt, du oppfordres derfor til å passe godt på det og holde ro og orden. Hærverk anmeldes til politiet og misbruk kan føre til utestengelse.

Vi håper dette vil være en løsning til stor glede og nytte for innbyggerne.