Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet. Med årets TV-aksjon skal det nås ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.  

Det jobbes for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud.

Vil du være med og bidra som bøssebærer kan du melde deg på www.blimed.no 

Fakta om TV-aksjonen NRK:

  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning
  • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer
  • 100 000 bøssebærere banker på 2,4 millioner dører
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker
  • Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner.