Dette gjelder for elever på 1. – 4.trinn i kommunal SFO. For skoleåret 2021/22 er inntektsgrensen slik:

 

Samlet inntektsgrense for husstanden: 469 517 kroner.

Søknaden gjelder for maksimalt et skoleår om gangen. For søknader kommet inn senest 15.09.2021 gjelder kommunens vedtak fra 1.august og ut skoleåret. Søkes det etter 15.09.2021, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. 

Inntekt

Beregningsgrunnlaget er den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere er to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom disse vilkårene er oppfylt og kan dokumenteres, skal altså inntekten til samboer tas med, selv om vedkommende ikke er forelder til barnet.

Dokumentasjon 

Skattemelding for 2020 skal legges ved søknaden. 

Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Slik søker du

Logg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten 

kjed på epost. Både søknad og vedtak vil være tilgjengelig under arkfanen Dokumenter i Visma Flyt skole.

Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen din.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. 

Endringer i inntekt

Du kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Dette kan være stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Du kan lese mer om ordninga her.