Ordningen gjelder fra 1. august 2020 for familier eller husholdninger som har lav inntekt. En husholdning skal ikke betale mer enn 6% av brutto årsinntekt for en plass i SFO.

Du finner informasjon om hvordan du skal søke her.  

For skoleåret 2020/21 er inntektsgrensen for husstanden: 457 050 kroner.

Søknaden gjelder for maksimalt et skoleår om gangen. For søknader kommet inn senest 15.09.2020 gjelder kommunens vedtak fra 1.august og ut skoleåret. Søkes det etter 15.09.2020, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. 

Du kan lese mer om ordningen her.