Når være hjemme? 

Alle med nye symptomer på luftveisinfeksjon skal være hjemme. Slike symptomer inkluderer feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller nedsatt allmenntilstand/slapphet.

Barn med rennende nese/snørr som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Dette gjelder uansett farge på snørret.

 

Når teste?

I utgangspunktet skal alle personer med luftveissymptomer testes. Dette er samme symptomer som nevnt over: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller nedsatt allmenntilstand/slapphet. 

For barn under 10 år med kun lette symptomer ser man an i to dager før man tar test - hvis barnet blir bedre på disse to dagene dropper man test. Hvis ikke må også barn under 10 år testes. 

Barn med rennende nese/snørr som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å testes.

Når kan barnet tilbake til barnehage eller skole?

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake i barnehagen/skolen når barnet bare har lette restsymptomer som rennende nese/snørr og sporadisk hoste. Barnet kan ikke komme tilbake hvis det har feber, er slapt/nedsatt allmenntilstand, fortsatt har mye hoste eller er tung pust. 

At andre i samme husstand har luftveisinfeksjon har ikke betydning, det er bare tilstanden til barnet som betyr noe i denne sammenheng. 

Dette er retningslinjene per i dag. De kan endre seg raskt. Følg derfor med på hjemmesidene til FHI

For spørsmål om tolkningen av dette og om testing; Kontakt kommunens koronatelefon (48075388).

Hva gjør du hvis du mistenker at du er smittet (FHI)

Råd fra Utdanningsdirektoratet

Smitteveileder