I videoen forteller tre bedriftsledere om hvordan de har utvikla sine bedrifter i kommunen. Dette er de store vekstbedriftene Q-Meieriene og treforedlingsbedriftene Gausdal Bruvoll AS og Pretre AS. Disse forteller om hvorfor de har valgt Gausdal, og hvordan samarbeidet med kommunale myndigheter fungerer.

Kommunen er veldig opptatt av å legge til rette for vekst i næringslivet, og disse tre bedriftene har lykkes. Se videoen her . 

Har du spørsmål knyttet til næringsetablering i Gausdal, finner du mer informasjon her.   Ta gjerne direkte kontakt med oss!

Q- Meieriene

Gausdal Bruvoll SA

Pretre AS