Har du ideer eller planer om næringsutvikling i eller i tilknytning til verneområdet?
Hva er ønskelig å legge til rette for gjennom forvaltningsplanen?

Det er nå rammene legges for næringsutøvelse i dette området, og vi oppfordrer alle som har ideer eller interesser i området møter opp på dialogmøtet om forvaltningsplan og nærngsutvikling. Tid og sted: Onsdag 25. juni kl. 11.30 - 15.30 på Gausdal Næringstorg.

Programmet finner du her.