«Line har lang erfaring med næringsutvikling i en rekke sektorer. Som blant annet tidligere prosjektleder i nasjonalparkkommunen Hol, destinasjonssjef på Geilo og næringsrådgiver i kommunen, er hun vel kjent både med de muligheter og utfordringer distriktskommuner har når det gjelder næringsutvikling.Næringslivet i Gausdal har et høyt aktivitetsnivå og med Line med på laget har vi et godt grunnlag for å legge enda bedre til rette for bedrifter og næringssektorer som vil mer», sier Dag Vågsnes, assisterende næringssjef Lillehammer-regionen