Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret.

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

Begge ordningene er søknadsbaserte.

Søknadsfrist: 10. hver måned

Vedlagt ligger informasjonsbrev og søknadsskjema. Disse finner du i boksen til høyre på siden.