Forskjellen på regler og anbefalinger

  • En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.
  • En anbefaling bør følges, selv om den ikke er forskriftsfestet.

 

Husk alltid

  • Har du symptomer, må du teste deg 
  • Hvis du er syk, hold deg hjemme
  • Hold avstand
  • Husk god håndhygiene

 

HER KAN LESE MER OM DE NASJONALE REGLENE OG ANBEFALINGENE